تلفن: 66570947

.

مبلمان منزل مناسب برای خانه های با کودکان بیش فعال

بر اساس مشاوره های دریافتی از یکی از بزرگترین تولیکننده کنندگان مبلمان منزل به نام مبل کده میاوتن موارد زیر را در مورد انتخاب مبل مناسب برای خانه هایی که کودکتن بیش فعال داردند اشاره کرد

 بنابر پیشنهادات مبل کده معمولا کودکان بیش فعال بدلیل فعالیت و جنب و جوشی که دارند استفاده از مبل راحتی بیشتر از مبل استیل یا کلاسیک پیشنهد می شود

مبل استیل بدلیل قسمت های برجسته  و منیت هایی که دارد می تواند برای کوکدتن بیش فعال خطراتی از جمله خراش سطحی در بدن را ایجاد نماید

و همچنین مبل های کلاسیک نیز ممکن است مشکلات اینچنینی ایجاد نمایند

در هنگتم خرید مبل با دقت کرد که مبل خریداری شده حتما از جنس چوب باشد چرا که مبل های رزینی و موادی با ضربات جرئی می شکنند و اینگونه ضربات توسز کودکتن بیش فعال ممکن است زیاد وارد شود.

و اما هرچه روکش چرم مبل چرمی باشد بهتر است چرا که با وجود یک کودک بیش فعال کثیف شدن مدام مبلمان منزل بدیهی است مبل های چرمی براحتی با یک دستمال تمیز می شود

در صورت امکان استقاده از پیراهن مبل نیز پیشنهاد می ود