تلفن: 66570947

.

آیا مغز موج دارد ؟

پژوهشگران معتقدند که مغز انسان ها چهار نوع موج آلفا، بتا، تتا و دلتا دارد و بر حسب دامنه و طول موج از هم تفکیک می شود و میزان شان در حالت های مختلف روانی انسان متغیر می باشد.

 

متخصصین مغز و اعصاب درباره حالت های مختلف روانی که میزان این امواج در آنها تغییر می کند مثال می آورند که مغز ما در بیشتر اوقات بیداری ، فکر کردن، انجام فعالیت های روزمره و همچنین در شرایط اضطراب و نگرانی ، امواج بتا را از خود مرتعش می کند. 

امواج آلفا اما، مربوط به زمانی است که انسان ها از لحاظ روحی در حالت آرامش، مراقبه و استراحت می باشد و به طور کلی هنگامی که استرس کاهش پیدا می کند میزان بیشتری از این امواج از مغز ساطع می شود. امواج تتا مخصوص زمان خواب و مدیتیشن و امواج دلتا هم چندان فعال نیست و زمانی که افراد در حالت کما هستند امواج مغزی به آنها شباهت پیدا می کند.در حالل حاضر مرکز توانش جزو معدود مرکز نوروفیدبک در تهران می باشد که بصورت تخصصی بعنوان بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران فعالیت مینماید و تجربیات گرانقدری در این زکینه در این کلینیک حاصل شده است. 

متخصصین نوروفیدبک بر اساس این اصل که مغز در حالت های مختلف امواج گوناگونی دارد نتیجه گرفته اند که اگر مغز انسان امواجش را تنظیم کند، حال روحی افراد بهتر می شود و برخی اختلالات روانی را میتوان با استفاده از همین دانش امواج درمان نمود. 

میتوان گفت درمان نوروفیدبک، یک شیوه درمانی مبتنی بر یادگیری است که در آن درمانگر تلاش می کند با استفاده از رایانه، امواج مغزی بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. او الکترودهایی را به سر مراجعه کننده متصل می کند و این الکترودها، وضعیت امواج مغزی را روی صفحه نمایشگر رایانه نشان می دهد و به این ترتیب کاستی های مغز در کنترل امواجش آشکار می شود و آنوقت بر حسب وضعیت این امواج، تمرین های ذهنی با مراجعه کننده آغاز می شود تا مغزش، خودتنظیمی را یاد بگیرد.