تلفن: 66570947

.

چرا به نوروفیدبک دوپینگ اخلاقی می گویند؟

 دلیلش این که  به نوروفیدبک دوپینگ اخلاقی گفته می شود این است که در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران و مدیران  در کشورهای پیشرفته روش درمانی نوروفیدبک استفاده مینمایند.

همچنین بسیاری از سازمان های معتبر جهانی از جمله ناسا جهت ارتقا مهارت های ذهنی و شناختی و بهینه سازی تصمیم گیری ،افزایش خلاقیت،تقویت حافظه و افزایش هماهنگی جسم و ذهن از این روش استفاده می کنند.

برای عنوان مثال تیم ملی ایتالیا ،تیم آث میلان ،بسیاری از برندگان طلای المپیک مثل ماری پیرس و چاد کاروین  رسما اعلام کردند که جهت بهبود کارکرد ذهنی برای آمادگی مسابقات ازخدمات مراکز نوروفیدبک استفاده می کنند.

در آمریکا و کشورهای پیشرفته از این روش بصورت گستره استفاده می شود در آمریکا  بیش از 1000 مرکز نوروفیدبک وجود دارد که این رقم در 5 سال گذشته از کمتر از 1000 مرکز به این تعداد رسیده که این موضوع خود حاکی از  میزان اهمیت و محبوبیت این روش درمانی در کشورهای پیشرفته می باشد .

 در حال حاضر در ایران و بخصوص در تهران ،نیز تعداد قابل توجهی مرکز نورفیدبک در تهران فعال هستند. یکی از بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بدون شک کلینیک ت.انش می باشد که علابر خدمات تخصصی در این حوزه جدید علمی هزینه نوروفیدبک در ابن کلینیک بسیار اقتصادی و مناسب میباشد