تلفن: 66570947

.

آیا نوروفیدبک محدودیت و عوارضی نیز دارد؟

در مورد عوارض احتمالی جانبی این روش در سی سال گذشته مطالعات متعددی انجام شده و هیچگونه عارضه جانبی برای این روش درمانی ذکر نشده است

نکته ای که باید در مورد روش درمان نوروفیدبک به آن توجه شود این است که برای ادامه جلسات نوروفیدبک، کودک باید انگیزه داشته باشد و اگر کودک در سن مناسبی نباشد، خسته می شود و انگیزه ادامه درمان را نخواهد داشت. اگر سن کودک خیلی پایین باشد، نمی تواند همکاری مناسبی داشته باشد و در سنین بالا نیز بازی ها برای او به انداز کافی جذاب و سرگرم کننده نیستند. بهترین سن توصیه شده برای این درمان سن 9- 5 سال می باشد. قبل از شروع درمان با استفاده نوروفیدبک در بخش نوروفیدبک توانش بعنوان مرکز نوروفیدبک در تهران حتما با ما مشورت نمایید