تلفن: 66570947

.

کدام کودکان به گفتاردرمانی نياز دارند؟

کودک يک ساله گفتار را به‌صورت تک‌کلمه شروع مي‌کند.

وقتي سن کودک به يک سال و نيم می رسد، تعداد کلماتی که می تواند بگوید افزايش ميی يابد و در دو سالگی مي‌تواند جمله‌های دو کلمه‌ای بگويد. بتدريج دامنه کلمات و جمله‌ها و گفتار پيوسته کودک کامل‌تر ميشود. هر کودک رشد زبان و گفتار را مثل ساير توانايي‌های رشدی- حرکتی در سن مشخصي پشت سر ميگذارد ، پیشرفت مینماید و همان‌طور که مثال زده شد، در هر مرحله نشانه‌هايي از رشد زبان بروز مي‌کند. توجه به اين نشانه‌ها مشخص مي‌کند کودک تاخير گفتاری دارد يا نه. برای مثال اگر در دو سالگي هنوز کودکي قادر به بيان تک‌‌کلمه نيست، بايد والدين به یک مرکز گفتاردرمانی مراجعه کنند. شما میتوانید با مراجه به کلینیک توانش از خدمات بهترین مرکز گفتاردرمانی در نهران استفاده نمایید