تلفن: 66570947

.

قابل‌فهم نبودن کلماتی که کودک می گويد به گفتاردرمانی نياز ندارد؟

همزمان با رشد زبان، صداهای توليدشده در گفتار کودک هم دقيق‌تر و مفهومي‌تر مي‌شوند.

«م»، «ب» و «د» جزو صداهایی هستند که در گفتار کودک زودتر ظاهر مي‌شوند و صداهايي مثل «ک» و «گ» و «س» و «ز» ديرتر ظاهر مي‌شوند و آخرين صدا، «ر» هست. رشد اين صداها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. برخي کودکان صداها را به وضوح بيان نمي‌کنند و گفتار نامفهومي دارند. متاسفانه زماني والدين به اين موضوع دقت مي‌کنند که فرزندشان وارد پيش‌دبستاني شده و اولياي مدرسه متوجه مشکل گفتاری کودک مي‌شوند. اين تاخير و بي‌توجهي در تحصيل کودک مشکل‌آفرين خواهد شد. شما میتوانید با یک جلسه تست در بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران میتوانید نسب به تشخیص تاخیر در گفتار فرزندتان اقدام نمایید