تلفن: 66570947

.

آيا بيماری خاصی وجود دارد که به واسطه ابتلا به آنها کودک دچار تاخير گفتاری شود؟

در برخي شرايط خاص مثلا در کودکاني که نارس متولد مي‌شوند،

تاخير گفتار و زبان قابل‌ پيش‌بيني است و تمهيداتي وجود دارد که گفتاردرمانی از طريق لمس درمانی و تقويت مهارت‌های مربوط به تغذيه به ايجاد مهارت‌های گفتاری ـ حرکتي از همان سنين پايين کمک کند. نشانگان‌هاي ژنتيکي خاصي هم مثل نشانگان داون يا نشانگان‌هايي که باعث عقب‌ماندگیهای ذهنی و تاخيرهای روانی-حرکتي يا شناختي مي‌شود، وجود دارد که کودک با آن متولد مي‌شود و مشکلات گفتاری در اين کودکان قابل پيش‌بيني است. اما در برخي موارد تاخير و آسيب‌های کلامی بدون علت است و کودک در ساير حيطه‌هاي شناختي و هوشي بدون مشکل است حتي شنوايي سالمي دارد اما در اداي کلمات و جمله‌ها به مشکل برمي‌خورد. در اين شرايط مراجعه به یک مرکز گفتاردرمانی نظیر کلینیک گفتار درمانی توانش به عنوان بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران و توجه به برخي تمهيدات به رشد زبان کمک مي‌کند.