تلفن: 66570947

.

فرآیند تشخیص اختلالات یادگیری (LD)

در کلینیک توانبخشی توانش متخصصان درمان اختلالات یادگیری با انجام مصاحبه با والدین و ارزیابی کودکان  پیشینه كاوی، مشاهده ی بالینی، آزمون های غیررسمی، آزمون های میزان شده ی رسمی و تفسیر نمرات آزمون به بررسی کودک دارای اختلال یادگیری (Learning disability) می پردازند. از مهمترین ویژگی هایی که به آن توجه می شود عبارتند از :


-         مشکلات و نا آرامی در گوش دادن
-         مشکلات در خواندن و نوشتن
-         عدم توانایی درک ریاضیات
-         عدم توانایی در استدلال
مشاهدات بالینی نشان می دهد برخی از کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند معمولا واکنش های زیر را از خود بروز می دهند:
تحمل کم : این کودکان در مقابل عدم موفقیت در مسائل مختلف کم تحمل هستند و توانایی کنترل خود را به ندرت به دست می آورند.
اضطراب و استرس:  یکی از دلایل استرس و اضطراب در کودکان را عدم توانایی آنها در یادگیری مناسب می دانند. این کودکان در زمان رو به رو شدن با وضعیتی که نیاز به یادگیری دارد واکنشهای اضطرابی از خود بروز می دهند.
وابستگی به والدین: کودکانی که یادگیری پایینی دارند به والدین خود و یا دیگران علائم وابستگی نشان می دهند. این کودکان به دلایل مختلفی همچون مخفی کردن عدم توانایی به افراد حامی خود رو می آورند.
پرخاشگری : یکی از شایع ترین واکنش های کودک در مقابل عدم یادگیری را پرخاشگری و عصبانیت در کودک می داند .
کلینیک تخصصی توانبخشی کودکان توانش با دارا بودن کادر متخصص از جمله روانشناس با تخصص عصب‌شناسی نوروتراپیست، گفتاردرمانگر ، متخصص کاردرمانی روان‌سنج با همراهی مستمر با کودک دارای اختلال یادگیری(Learning disability) تمرینات هیجانی ، حرکتی و گفتاری برای این کودکان (LD) در نظر می گیرد که تاثیر بسیار زیادی در درمان اختلال یادگیری دارد.

کلینیک تخصصی توانبخشی کودکان توانش  به عنوان مرکز تشخیص و درمان اختلالات یادگیری با دارا بودن کادر متخصص از جمله روانشناس با تخصص عصب‌شناسی نوروتراپیست، گفتاردرمانگر ، متخصص کاردرمانی روان‌سنج با همراهی مستمر با کودک دارای اختلال یادگیری(Learning disability) تمرینات هیجانی ، حرکتی و گفتاری برای این کودکان (LD) در نظر می گیرد که تاثیر بسیار زیادی در درمان اختلال یادگیری دارد.