تلفن: 66570947

.

PRT چیست؟

 

PRT مخفف pivotal response treatment يا درمان پاسخ محور مي باشد. اين روش توسط پروفسور كوگل و همسرش از دانشگاه سانتابارباري كاليفرنيا در امريكا طراحي وتنظيم شده

وحدود هفت سال است كه در امريكا كاربرد گسترده اي يافته. اين روش روشي بسيار ملايم و در عين حال كار امد است كه بر خلاف روشهاي قبل كه هنگام اموزش ما به كودكان برنامه مي داديم و انها را به اطاعت از خود وادار مي كرديم در اين روش كودك ازادي عمل بسياري دارد تا حدي كه ميتوان گفت كودك است كه به ما برنامه ميدهد وچارچوب كار را تعيين مي كند ونقش معلم اين است كه از وضعيتي كه كودك در ان قرار دارد يك موقعيت اموزشي بسازد ومعلم بايد ابتكار و خلاقيت زيادي داشته باشد و از هر موقعيتي يك آموزش درست كند وبا روشي به دور از خشونت به كودك آموزش دهد.