تلفن: 66570947

.

تاثیر بهبودمهارت های ادراک بینایی بر فعالیتهای روزمره ی زندگی

سحر جاسمی تراپیست بخش بینایی کلینیک توانبخشی توانش

تاثیر بهبودمهارت های ادراک بینایی بر فعالیتهای روزمره ی زندگی

(فعالیت های روزمره زندگی ADL) به عنوان فعالیت های روزانه و روتین زندگی توصیف می شود که به دو بخش تقیسم می شود :

فعالیت های روزانه پایه (Basic ADL) که به عنوان مثال شامل فعالیت های خود مراقبتی ، غذا خوردن ، لباس پوشیدن ، بهداشت شخصی و ...

فعالیت های روزانه پیشرفته (Instrumental or Advanced ADL) در سطح بالاتری قرار دارند مانند غذا پختن ،انجام امورخانه ، خرید ، استفاده از تلفن ، ارتباط اجتماعی و ...

در انجام ADL حس ، درک ، حرکت و مهارت های شناختی نیاز هستند . به عنوان مثال فعالیت لباس  پوشیدن مهارت پیچیده ایست که به شدت به درک محرک های بینایی نیاز دارد .

درک بینایی ارتباط با محیط را فراهم می سازد . با ترکیب محرک های بینایی و جهت دهی درست سر و چشم درک بینایی رشد می یابد . هشدارهای بینایی نقش مهمی در انجام فعالیت های روزمره زندگی ایفا می کند . بسیاری از پارامترهای درک بینایی در انجام ADL نقش اساسی دارند به عنوان مثال تجسم  فضایی که از مهارت های درک بینایی است در مکان یابی اشیا، درک شکل از زمینه در درک تفاوت بین بشقاب و سطح میز در حین غذا خوردن و تمایز بینایی در حین درست پوشیدن کفش را میتوان نام برد .

طبق نتایجمقالات گوناگون در این حیطه زیرگروه های مهارتهای ادراک بینایی همچون حافظه بینایی، تکمیل دیداری و تمییز بینایی فاکتورهای مهمی در استقلال کودک در انجام فعالیت های روزمره زندگی هستند .

عواملی چون شناخت ، بینایی ، محرکهای تعادلی و عمقی فاکتورهای تاثیرگذار مهمی بر عملکرد حرکتی هستند . این عوامل باعث افزایش حرکت ، عملکرد ، بافتار اجتماعی و هوشی کودک شده و به استقلال او با حداکثر ناتوانی اطمینان می دهد . به همین علت در هنگام سازماندهی برنامه درمانی باید به طور همه جانبه عملکرد حرکتی ظریف و درشت ، وضعیت شناختی و درکی ، عملکرد اجتماعی و شخصی و... را مورد بررسی و درمان قرار داد .

کودکان با نیازهای خاص مشکلاتی در زمینه یکپارچه کردن درک حرکتی و بینایی دارند که ناشی از تفاوت در نواحی مختلف مغزا ست . این چالش ها ممکن است اثر منفی بر اجرای فعالیت های روزمره آنها داشته باشد .

بخش درمان مهارت های ادراک بینایی در کلینیک توانبخشی توانش مجهز بهتجهیزات پیشرفته کامپیوتریو ویدئو پروژکتور می باشد که در مورد کودکان با مشکلات حرکتی، در حین انجام تمرینات مربوط به مهارتهای ادراک بینایی وحرکات چشمی به طور همزمان با بهره گیری از تمرینات تعادلی و عمقی و شناختی سعی در بهبود هرچه سریعتر و بهتر اختلالات حرکتی آنها نیز دارد.

رفرنس:

Effects of visual perception andmotor function on the activities of daily living inChildren with disabilities by BülentELBASAN, Songül ATASAVUN, Tülin DÜGER