تلفن: 66570947

.

موسیقی و ADHD

مهدی جهانی ارگوتراپیست 

مسئول فنی بخش دو، کلینیک توانبخشی توانش

 

افزایش تمرکز و کنترل احساسات در کودکان مبتلا به بیش فعالی

 

 

تحقیقات نشان می دهد: کودکانی که ویولون یا پیانو می نوازند، چیزی بیشتر از موسیقی می آموزند. محققان تیم روانپزشکی کودک دانشگاه ورمونت با بررسی اسکن مغزی مربوط به 232 نفر از افراد 6 تا 18 ساله، دریافتند که آموزش موسیقی می تواند به بچه ها کمک کند تا توجه خود را متمرکز کنند، احساسات خود را کنترل کرده و اضطراب خود را کاهش دهند. پروفسور جیمز هودزیاک، استاد روانشناسی و سرپرست مرکز کودکان، نوجوانان و خانواده دانشگاه ورمونت و همکاران وی از این پژوهش به عنوان بزرگترین تحقیق انجام شده در خصوص ارتباط میان نواختن موسیقی و رشد و تکامل مغز یاد می کند. همزمان با رشد کودک، ضخامت کورتکس یا لایه بیرونی مغز تغییر می کند. در بررسی های قبلی، محققان با بررسی اطلاعات به دست آمده از MRI به این نتیجه رسیده بودند که ضخامت یا  نازکی کورتکس در ناحیه ویژه ای از مغز می تواند با میزان استرس و اضطراب فرد، مشکلات تمرکز حواس، رفتار های خصومت آمیز و توانایی کنترل مسائل در کودکان در ارتباط باشد. محققان قصد د اشتند دریابند که آیا یک فعالیت مثبت همچون نواختن موسیقی می تواند این شاخص ها را در کورتکس مغز تغییر دهد یا خیر.

تمرین موسیقی بر روی نواحی حرکتی مغز تاثیر دارد، چرا که فعالیتی است که به کنترل و هماهنگی حرکات نیازمند است. این آموزش ها حتی بر نواحی از مغز که رفتار را تنظیم می کنند نیز تاثیر دارند.

به عنوان مثال، تمرین موسیقی، ضخامت کورتکس مغز را در نواحی مرتبط با عملکرد های اجرایی از جمله حافظه جاری، کنترل توجهات و برنامه ریزی برای آینده تحت تاثیر قرار می دهد. آموزش موسیقی همچنین با ضخامت کورتکس مغز در نواحی که نقش مهمی در رفتار های باز دارنده و کنترل احساسات دارند نیز دارای ارتباطات اساسی است.

این تحقیق در مجله Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry به چاپ رسیده است: James Hudziak, M.D. et al. Cortical Thickness Maturation and Duration of Music Training: Health- promoting Activities Shape Brain Development. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, December 2014 isna