تلفن: 66570947

.

"در مورد امواج مغزی خود بیشتر بدانیم "

نوشته شده توسط ندا قدمگاهی  

ندا قدمگاهی مسئول فنی بخش یک کلینیک توانبخشی توانش

امواج مغزی ما به پنج  دسته اصلی تقسیم می شود . دلتا (3-0هرتز)، تتا(8-4هرتز) ، آلفا(13-9هرتز) ، بتا(30-14هرتز) ، گاما (70-30هرتز) که هر یک از این امواج در وضعیت های مختلفی از عملکرد مغزی فعال می شوند .

موج دلتا : این موج در وضعیت های خواب ، احیا ، حل مسائل بسیارپیچیده و وضعیت های ماورایی فعال می شود . این موج موج غالب نوزادان کمتر از 6 ماه می باشد.

دامنه این امواج در افراد با اختلالات یادگیری و ضربه مغزی  بیش از حد افزایش می یابد. 

 

موج تتا : موج تتا در حالات خلسه رفتن فرد و خلاقیت دیده می شود . تفکر در این موج بیشتر از نوع عاطفی/ بینایی است . دامنه این موج در افرادی با اختلالات یادگیری، اضطرابی ، افسرده و افرادی که سرعت زمان واکنش آنها بسیار آهسته است (کند عمل می کنند) بالا می رود. و نیز در بالا رفتن دامنه ین موج شاهد مشکلات فیلتر کردن محرکات متعدد محیطی در کودکان مبتلا به ADHD  (بیش فعالی) و مشکلات پردازش های گوناگون در اختلالات نقص توجه(ADD) هستیم.

موج آلفا :این موج در حالات هوشیاری ، آمادگی در آرامش کامل ، مدیتیشن دیده می شود . موج آلفا به گونه ای به هوش برتر در فرد اشاره می کند. گاهی  دامنه این موج به طور غیر طبیعی  در لوب فرونتال مغزی (پیشانی) بالا میرود  که در افرادی که دائما در رویاهای روزانه  فرو می روند ، در افراد مبتلا بهADD/ADHD  (بیش فعالی و نقص توجه) ، افراد افسرده ، افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند و یا افرادی  که ماری جوآنا مصرف می کنند دیده می شود . همچنین دیده شده در افرادی که مشکلات اضطرابی دارند و یا بیخوابی (غیر عادی) دارند دامنه این موج به طور غیر طبیعی  درقسمت خلفی مغز بالا میرود .

موج بتا : این موج به دو بخش Beta و High Beta با فرکانس های 22-14 و 35-23 تقسیم می شود. این موج در حالات تفکر ، تمرکز ، توجه پایدار، حل مسئله دیده می شود. با بالا رفتن غیر طبیعی دامنه این موج مشکلاتی چون اختلالت ضطرابی ، اختلالات وسواس ، اختلالات خواب و دندان قروچه آشکار می گردد.

بخش High Beta ، این موج زمانی فرد گوش بزنگی بالایی دارد یا پردازش های شناختی را با سرعت بالایی  انجام می دهد ظاهر می شود. بالا رفتن غیر طبیعی دامنه این موج در نواحی از مغز که تشنج دارند یا افرادی که وسواس دارند یا افرادی که دائما نشخوار فکری دارند یا بیش از حد معمول فکر می کنند دیده می شود.

موج گاما :

 

مهم برای یادگیری با گرد هم آوردن جنبه های مختلف یک مورد برای رسیدن به یک حکم واحد است. 
در ارتباط با تجارب متعالی دیده می شود و در سراسر پوست سر به جای یک محل یافت می شود .