تلفن: 66570947

.

مقالات

توانبخشی شناختی CRT

 اصطلاح توانبخشی شناختی شامل طیف وسیعی از روشهای درمانی است که توسط متخصص های مختلف توانبخشی قابل اجرا است. بسیاری از متخصصین توانبخشی از جمله کار درمانگران و عصب-روانشناسان، جهت ارتقاء سطح عملکرد های شناختی مراجعین خود، ازرویکرد های توانبخشی شناختی بهره می گیرند.

ادامه مطلب...

تفاوت بین این دو مغز چیست؟

نگاهی دقیق به تصویر دو مغز در این صفحه بیاندازید. این تصاویر از مغزهای دو کودک سه ساله هستند. واضح است که مغز در سمت چپ بسیار بزرگتر از مغز در سمت راست است. تصویر در سمت چپ نیز دارای لکه های کمتری است، و مناطق تاریک “چین دار” کمتری دارد.

ادامه مطلب...