تلفن: 66570947

.

درمان واجی در مشکلات گفتاری

  • برای کسانی که دچار فرآیند واجی هستند یا در تولید تمام گروه‌های صدا مشکل دارند
  • فهمیدن حرف این بیماران اغلب به دلیل خطاهای صوتی زیاد دشوار است
  • همه کودکان تا سنین مشخصی از فرآیندهای واجی استفاده می‌کنند اما این مشکل بین سنین ۳ تا ۵ سال از بین می‌رود
  • درمان این مشکل با درمان تلفظ متفاوت است زیرا قرار نیست با صداهای مجزا شروع کنید، بلکه با جفت کلمات مشابه (جفت‌های کمینه) از کل کلمات شروع می‌کنید تا تفاوت بین تولید صحیح و خطای کودک را نشان دهید
  • تمایز شنوایی، تولید در سطح تک کلمه، عبارت، جمله، مکالمه بدون ساختار، مکالمه ساختاری