تلفن: 66570947

.

به ارتباط‌ ­گیری فرزندتان خود کمک کنید

به فرزند خود در شکل­‌گیری پیوستگی­ها که جزئیات مختلف را به همدیگر مرتبط می­کند و باعث می­شود آنها جزئیات را بیش از پیش به خاطر ­بسپارند، کمک کنید. یک روش این است که توجه فرزند خود را با یادگاری­‌های سرگرم­‌کننده جلب کنید. پیدا کردن روش­های مختلف برای ارتباط دادن اطلاعات، به شکل­‌گیری و بازیابی حافظه بلندمدت کمک می­کند. این امر همچنین به حافظه در حال کار، که مرجعی برای نگه داشتن و مقایسه خاطرات قدیم و جدید می­‌باشد، کمک می­کند.