تلفن: 66570947

.

دوره آگاه سازی و توانمند سازی والدین کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

موضوع: دوره آگاه سازی و توانمند سازی والدین کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

• آشنایی با علل و موضوعات مرتبط با بیش فعالی به صورت علمی

• آگاهی از ارزیابی ها و یافته های نوین دنیا در این باره

• راهکارهای درمانی و عملی مواجهه با علایم بیش فعالی در خانه

مدرسین:

محسن دادجو

پژوهشگر دکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه 

ندا قدمگاهی

پژوهشگر روانشناسی شناختی و کارشناس ارشد کاردرمانی، موسیقی درمان و محقق کودکان با نیازهای خاص

مهدی جهانی

نوروساینتیست و کاردرمانگر و 10 سال سابقه بالینی کار با کودکان ADHD

بدون هزینه و ظرفیت محدود(اولویت با افرادی می باشد که زودتر ثبت نام کنند)

آدرس: خیابان جمالزاده جنوبی، نرسیده به جمهوری، ساختمان 110 پلاک 78، طبقه اول واحد4 و 5 و 15 

تلفن: 66570947 الی 8

زمان: