تلفن: 66570947

.

کارگاه های آموزشی

کارگاه اصول فرزند پروری

کارگاه اصول فرزند پروری

ادامه مطلب...

دوره آگاه سازی و توانمند سازی والدین کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

موضوع: دوره آگاه سازی و توانمند سازی والدین کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

• آشنایی با علل و موضوعات مرتبط با بیش فعالی به صورت علمی

• آگاهی از ارزیابی ها و یافته های نوین دنیا در این باره

• راهکارهای درمانی و عملی مواجهه با علایم بیش فعالی در خانه

ادامه مطلب...