تلفن: 66570947

.

تشخیص بیش فعالی با آزمون تخصصی توجه و تمرکز IVA

یکی از معتبرترین آزمون های تشخیص تخصصی بیش فعالی ( ADHD )آزمون توجه و تمرکزIVA   است که در مرکز توانبخشی  کودکان توانش با ارائه گزارش امکان پذیر است.

آزمون توجه و تمرکزIVA   یک تست نوروسایکولوژی ( عصب شناختی ) جهت ارزیابی توجه در هر دو حیطه توجه دیداری و توجه شنیداری و همچنین بررسی عملکرد کنترل تکانش می باشد.  آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA ، دقیقاً می تواند عملکرد سیستم عصبی را در زمینه توجه و تمرکز بررسی کند .

IVA  عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. آزمون IVA به تشخیص و تفکیک انواع ADHD شامل (کمبود توجه، بیش فعالی، تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته می پردازد. این آزمون برای بررسی مشکلات و اختلالات دیگری نظیر مشکلات خودکنترلی ، اختلالات خواب، اضطراب و … استفاده می شود. این آزمون برای افراد ۶ سال به بالا و بزرگسالان اجرا می شود. مدت زمان اجرای این آزمون (همراه با بخش آموزش) حدوداً ۲۰ دقیقه می باشد.

مزایای استفاده از آزمون IVA  این است که در ۲۰ دقیقه می توان انواع بیش فعالی را تشخیص داد. انواع عدم دقت بینایی، شنوایی و تکانشی بودن را اندازه گیری کرد. بهترین سبک یادگیری فرد را آشکارا تشخیص می دهد.

کاربرد های تست توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA

بررسی دقیق میزان توجه افراد و اینکه متوجه بشویم در فردی توجه دیداری بهتر است یا توجه شنیداری  تشخیص بیش فعالی یا همان ADHD ، آزمون با دقت بالایی ( بالاتر از 80% ) می تواند تخمین بزند که احتمال بیش فعالی | ADHD وجود دارد یا خیر؟

در افراد بیش فعالی | ADHD می گوید که بیشتر مشکل در کدام حیطه توجه است.

امکان تمایز بین ADD و ADHD ، در واقع می گوید فرد بیشتر ضعف توجه و تمرکز دارد یا اینکه رفتارهای ناگهانی هم ممکن است داشته باشد.