تلفن: 66570947

.

انواع اختلالات (ADD)

1 - classic ADD : مدل کلاسیک آسان‌ترین نوع از (ADD) است. سیپتوم‌های اولیه شامل: کم‌توجهی، عصبانیت (ناسازگاری)، پرتحرکی، بی‌نظمی و تکانشی بودن می‌باشد. اسکن مغز در وضعیت استراحت عملکرد مغز را نرمال نشان می‌دهد، در حالی که فعالیت مغز خصوصاً کورتکس پری فرونتال (پیش پیشانی) هنگام انجام تکالیف تمرکزی کاهش نشان می‌دهد. افرادی که مبتلا به نوع کلاسیک ADD می‌باشند، جریان خون در لب پری فرونتال مغز، مخچه و بازال گانگلیا کاهش نشان می‌دهد. همچنین تولید نوروترنسمیتر دوپامین در پایانه‌های عصبی کاهش نشان می‌دهد.
2- : ADD Inattentive این نوع مانند کلاسیک در (DSM) جزء اختلالات جزئی مغز دسته‌بندی شده‌است و با فعالیت کم لب پری فرونتال وکاهش سطح دوپامین مرتبط است علائم آن شامل کاهش فراخنای توجه، ناسازگاری (عصبانیت)، بی‌نظمی و به تعویق انداختن کارها. افراد این گروه بیش فعال و تکانشی نیستند. آن‌ها می‌توانند درون‌گرا و خیال‌پرداز باشند. تعداد دختران در این نوع تا حد زیادی مشابه پسران هستند یا حتی بعضی وقت‌ها بیش از پسران می‌باشند.
3 ADD Over – focuse
بیماران با این نوع (ADD) همة علائم اصلی ADD را دارند. به علت مشکل زیاد در توجه بیش حد .
آن‌ها تفکرات و رفتارهای منفی‌گرایانه هم دارند. دارای نقص در ترشح سروتونین و دوپامین در مغز می‌باشند. در اسکن مغزی فعالیت زیادی در شکنج قدامی سینگولیت دیده می‌شود که باعث فعالیت‌های بیشتر مغز می‌شود. این فعالیت بیشتر مغزی باعث پرش فکری یا عدم تمرکز در انجام یک تکلیف (پرش از یک تکلیف به سمت تکلیف دیگر) می‌شود و این اتفاق باعث دردسر می‌شود.
4. Temporal – lob ADD
این نوع از ADD نشانه‌های ADD اصلی را دارد. به انضمام اشکالاتی در لب تمپورال- اشکالاتی در حافظه، یادگیری و خُلق ثابت و پردازش بینایی از اشیاء. افراد دارای این نوع ADD دارای اشکالاتی در یادگیری، حافظه دارند. مشکلات رفتاری از قبیل زود عصبانی شدن، Aggression (تجاوز) و به صورت خفیف پارانویا هستند. در اسکن مغزی این افراد انبرمالیتی‌هایی در لب‌های تمپورال دیده می‌شود و فعالیت کورتکس پری فرونتال کاهش یافته‌است.
5. Limbic ADD
این نوع از ADD ترکیبی از افسردگی خفیف و غمگین است. نشانه‌ها انرژی پایین، احساس ضعف، احساس گناه بیش از حد و عزت نفس پایین هستند. علت ایجاد این حالات افزایش زیاد کارکرد لیمبیک می‌باشد. (لیمبیک مرکز کنترل هیجانات) و فعالیت کورتکس پری فرونتال کاهش پیدا می‌کند. چه در حالت استراحت و چه در حالت انجام تکلیف.
6. King of fire ADD
بیماران در این نوع دچار ضعف فعالیت لب پری فرونتال مانند نوع کلاسیک و نوع کم توجه نیستند. برعکس مغز کاملاً بیش فعال است. فعالیت زیادی در لب مخچه و خیلی از قسمت‌های دیگر مغز دیده می‌شود. من (ایمن) این را عملکرد اضافی می‌دانم. نشانه‌ها شامل: حساسیت زیادی به صدا، نور و تمامی رفتارهای زننده و غیرقابل پیش‌بینی، سریع حرف زدن، اضطراب و ترس فراگیر می‌باشد. در اسکن مغزی به نظر می‌رسد که یک حلقه بیش فعالیت در سرتاسر مغز مشاهده می‌شود.
7. Anxious ADD:
افراد در این نوع نشانه‌های ADD را دارند و آن‌ها مضطربند. آن‌ها نشانه‌های استرس جسمانی مانند سفتی عضلات، مشکلات گوارش، تحریک‌پذیری زیادی، خصوصاً در جاهایی که مورد قضاوت واقع شوند دارند.
وقتی مغز این افراد اسکن می‌شود، در ناحیه بازال گانگلیا فعالیت زیاد دیده می‌شود و در بیشتر مناطق مغزی افزایش ترشح دوپامین دیده می‌شود. این نوع از ADD با خیلی از انواع آن که معمولاً با کاهش عملکرد مغزی در ناحیه خاصی همراه بود متفاوت است.