تلفن: 66570947

.

TDCS و خلاقیت

استفاده از تکنیک tdcs, وسیله الکتریکی محرک مغناطیسی مغز به هدف  افزایش دادن  خلاقیت 

دانشمندان  دانشگاه مرکز   پزشکی واشنگتن آمریکا, با استفاده از این  وسیله ی  تحریک الکتریکی مغز به منظور افزایش خلاقیت در افراد توانستند تغییرات معناداری در افزایش

ظرفیت خلاق مغز ایجاد کنند.

این وسیله با تحریک مغناطیسی منطقه مشخصی در ناحیه قشری

Frontopolar

توسط تکنیکی که به اختصار tdcs

یا همان

Transcranial Direct Current Stimulation

شناخته شده است با استفاده از جریان مغناطیسی در نواحی مشخص شده به اهداف مطالعه خود برسند. پروفسور روانشناسی دانشگاه gunc واشنگتن  به نام آدام گرین گفت :ما دریافتیم افرادی که توانایی بیشتری در افزایش تصاعدی فعالیت در منطقه ای قشری از مخ که آن را frontopolar  می نامیم داشتند, در ساختار ارتباطات خود خلاقیت بیشتری نسبت به دیگران داشتند.

به همین منظور با  تحریک مغناطیسی این ناحیه از مغز توانستیم میزان ظرفیت فعالیت این ناحیه از مغز را افزایش دهیم که نتیجه منجر به افزایش قابل توجهی در ساخت و ایجاد ظرفیت خلاقیت در افراد شد.

منبع :مجله  cerebral cortex 

استفاده از تکنیک tdcs در افزایش خلاقیت افراد 

تکنیک tdcs روش تحریک مغناطیسی مغز به منظور افزایش خلاقیت افراد.