تلفن: 66570947

.

نوروفیدبک چیست؟

سمیرا شاه آبادی نوروتراپیست کلینیک تونبخشی توانش

یک روش درمانی جدید ، غیر دارویی و بدون عارضه جانبی است که برای درمان بعضی از اختلالات روان پزشکی مانند اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان، اختلالات یادگیری، افسردگی، اضطراب، وسواس و سردرد های میگرنی و عصبی به کار می رود.

مزیت این روش بر روش های دیگر چیست؟

مهم ترین مزیت این روش، وجود نداشتن عوارض جانبی داروها و هم چنین ماندگاری اثرات درمانی آن و در واقع، این که روش کاملا بی ضرری است. این موضوع، به هیچ وجه، به معنی نفی اثرات مثبت داروها نیست، بلکه در بسیاری از موارد تلفیق روش های دارویی و نوروفیدبک، باعث کاهش نیاز به دارو و ایجاد بهترین اثر درمانی می شود.

نوروفیدبک چه تاثیری بر سلول های مغز دارد؟

با انجام تمرین های داده شده بر اساس اصول علم سایبرنتیک و اصول اولیه شرطی سازی عامل در طول جلسات درمان، سلولهای مغزی به تدریج شرطی شده و یاد می گیرند عملکرد مطلوب را جایگزین عملکرد نا مطلوب کنند. همچنین در طول این آموزش بر اساس پدیده ای به نام نوروپلاستیسیتی، سلولهای مغزی ارتباطات جدید و مسیر های تازه ای را ایجاد می کنند که یکی از مهمترین فاکتورها در ایجاد حافظه و یادگیری و تمرکز است.

من و نوروفیدبک

ابتدا شرح حالی از شما گرفته می شود و خط پایه ای از مشکلات شما در بدو شروع درمان توسط درمانگر ثبت می شودو به وسیله آزمون های استاندارد بین المللینقایص و مشکلات کودک به صورت کمی ثبت می شود که بعد از طی جلسات درمانیاین آزمون ها مجدد به عمل می آیدو تغییرات و میزان بهبودیبه صورت کمی نمایان خواهد شد. سپس روی صندلی راحتی می نشینید و دو الکترود به گوش و یک الکترود به سر شما وصل میشود که تنها نقش انتقال دهنده اطلاعات را به عهده دارند و بعد آرام به مانیتور مقابل نگاه می کنید. درمانگر برنامه خاصی در نظر گرفته است که متناسب با نیاز درمانی شماست.

شما کار خاصی انجام نمی دهید بلکه مغز است که همه کار ها را انجام می دهد. پس از چندین جلسه تمرین و تکرار، مغز تکلیف ها را می آموزد و خود را با آنها تطبیق میدهد.

در پایان جلسه تکالیفی برای انجام در منزل داده می شود. مدت معمول جلسات نوروفیدبک 45 دقیقه است که بین 2 تا44 جلسه در هفته توصیه می شود. برای قطع درمان باید به تدریج فاصله جلسات را زیاد کرد. اگر به محض از بین رفتن علائم و نشانه های بیماری، درمان را قطع کنیم ممکن است پس از گذشت مدتی مثلا سه تا نه ماه نشانه های بیماری برگردند.

باید بدانیم نوروفیدبک در حقیقت نوعی یادگیری است و کاملا واضح است که هرچه تکرار و تمرین بیشتر باشد، یادگیری نیز بهتر و بیشتر خواهد بود و آموخته ها دیرتر از بین می روند. تا به امروز هیچ اثر منفی از نوروفیدبک گزارش نشده است بدترین حالت این است که نوروفیدبک نتواند تغییری در علائم بیماری به وجود آورد. ضمنا باید خاطر نشان کرد که درمان هر مشکل پروتکل خاص خود را دارد که در حدود 20 الی 30 جلسه به طول می انجامد به عنوان مثال در اختلال بیش فعالی-نقص توجه پروتکل خاصی در جهت بهبود توجه، پروتکل دیگری در جهت کاهش تکانشگری و پروتکل خاص دیگری در جهت کاهش بی قراری حرکتی به کار برده می شود .

در کلینیک توانبخشی توانش به عنوان بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران پروتکل های درمانی بر اساس برایندی از نقایص ثبت شده در آزمون های استاندارد و عملکرد بالینی فرد طرح ریزی و با هزینه نوروفیدبک بسیار مناسب انجام می شود.