تلفن: 66570947

.

سنسوری روم برای کودکان اوتیسم

سنسوری روم یا روش اسنوزلن مبتنی بر تحریک حسی و آرامش آموزی است که با استفاده از وسایل و تجهیزات ویژه رنگی، نور، اشیا متحرک و صداها  و بوهای گوناگون و اجسام با بافت‌های گوناگون (زبری، نرمی و ...) به افراد کمک کرده و با کاهش اضطراب و بی قراری و اصلاح نارسایی‌های حسی، عملکرد انان را بهبود می‌بخشد.  و همچنین باعث توانمندسازی عصبی در کودکان و ارتقا عملکردهای آنها می شود.

 فواید سنسوری روم برای کودکان اتیسم

  1. اتاق سنسوری ابزارها و محیط ایمن و مناسبی را که بر اساس استانداردها درجه بندی و تنظیم شده اند، فراهم می کند که درمانگران بر اساس ضرورت درمانی برای هر فرد مداخلاتی در آن انجام می‌دهند.
  2. عملکردهای حسی ارتقا می یابند و یک محیط چندحسی multi sensory)) برای کودکان فراهم می یابد.

3.الگوی خواب این کودکان را بهبود می‌بخشد.

  1. حالات عاطفی، مهارت‌های شناختی، ارتباطی و رفتار کارکردی را در ایشان بهبود می‌بخشد.

سنسوری روم در سنین پایین تر تاثیر بیشتری روی کودکان دارد.

کلینیک کاردرمانی توانش  جزء بهترین مرکز سنسوری روم در تهران  با بیمه بانک تجارت قرارداد دارد و افراد مشمول می توانند بدون پرداخت هزینه، خدمات اتاق حسی دریافت کنند.

سایرمراجعین نیز می توانید در این کلینیک از بیمه های تکمیلی خود استفاده کنید، بدین صورت که رسید هزینه ای را که پرداخت می کنید دریافت کنید و آن را تحویل بیمه تکمیلی خود بدهید تا هزینه کاردرمانی حسی را به شما برگردانند.

در تمامی بخش های کاردرمانی حسی، تجهیزات پیشرفته و امکانات متنوع استفاده شده است، که توسط آن ها خدمات تخصصی اتاق حسی موثرتری ارائه شود.

هزینه یک جلسه  کاردرمانی اتاق حسی برای کودکان اتیسم در بهترین مرکز درمان اتیسم 75000 تومان  و مدت زمان هرجلسه سنسوری روم  45 دقیقه می باشد.