تلفن: 66570947

.

کاربرد سنسوری روم

خدمات سنسوری روم (snoezelen) در کلینیک توانبخشی و توانمندسازی عصبی توانش

بهبود توجه و تمرکز

کاهش تکانشگری در کودکان مبتلا به بیش فعالی یا هایپراکتیو

بهبود حرکات چشمی

بهبود اختلالات دست نویسی و دستخط (مهارت های نوشتاری)

افزایش تحمل کاری

بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

کاهش مشکلات یکپارچگی حسی در کودکان

بهبود اختلالاتطیف  اوتیسم

کلینیک کاردرمانی توانش جزء بهترین مرکز سنسوری روم در تهران  با بیمه بانک تجارت قرارداد دارد و افراد مشمول می توانند بدون پرداخت هزینه، خدمات اتاق حسی دریافت کنند.

سایرمراجعین نیز می توانید در این کلینیک از بیمه های تکمیلی خود استفاده کنید، بدین صورت که رسید هزینه ای را که پرداخت می کنید دریافت کنید و آن را تحویل بیمه تکمیلی خود بدهید تا هزینه کاردرمانی حسی را به شما برگردانند.

.در تمامی بخش های کاردرمانی حسی، تجهیزات پیشرفته و امکانات متنوع جهت ارائه خدمات تخصصی اتاق حسی موثرتر استفاده شده است

هزینه یک جلسه  کاردرمانی اتاق حسی برای کودکان در  بهترین مرکز سنسوری روم /اتاق حسی 75000 تومان  و مدت زمان هرجلسه سنسوری روم  45 دقیقه می باشد.