تلفن: 66570947

.

گفتاردرمانی برای اختلال زبان بیانی

اختلال زبان بیانی اختلال ارتباطی است که در آن مشکلاتی با بیان کلامی و کتبی وجود دارد. این یک اختلال زبانی خاص است که در آن کودک قادر است از یک زبان بیانی استفاده کند که از سطح مناسب برای سن ذهنی او پایین‌تر است اما درک زبانی او در حد طبیعی است. ممکن است در واژگان، تولید جملات پیچیده و به خاطر سپردن کلمات مشکلاتی وجود داشته باشد و ممکن است ناهنجاری‌هایی در بیان (گفتار) وجود داشته باشد یا نباشد.