تلفن: 66570947

.

غربالگری کودکان تیز هوش ، مرکز غربالگری کودکان تیز هوش ، کلینیک غربالگری کودکان تیز هوش

غربالگری کودکان تیزهوش

آیا کودک من تیز هوش است؟

هر کودکی در نوع خود منحصر به فرد است و استعداد کودکان عینا مثل هم نیست. روانشناسان، محققان و متخصصانی که بر روی غربالگری کودکان تیزهوش تحقیق می کنند چندین شاخص رسمی و غیر رسمی برای سنجش کودکان تیز هوش طراحی کرده اند.

سوالات زیر اغلب از رایج ترین سوالاتی هستند که افراد برای تعیین غربالگری کودکان تیز هوش می پرسند:

آیا کودک من ویژگی ها و رفتارهای افراد با استعداد را نشان می دهد؟

آیا دامنه خاصی برای استعداد وجود دارد؟

کودکان با استعداد چگونه تشخیص داده می شوند؟

آیا کودکم باید آزمون های و ارزیابی هایی را برای تعیین استعدادش انجام دهد؟

حوزه های استعداد

ترکیب نامحدودی از فاکتورها و ویژگی های گوناگون وجود دارند که  استعداد تحصیلی را توصیف می کنند.محققان مجموعه ای از خصوصیات را برای تعیین استعداد تعیین کرده اند:

هوش- خلاقیت- هنر- قدرت رهبری و مدیریت و تحصیلی

از آنجا که کودکان با استعداد بسیار متنوع هستند، همه ویژگی ها در همه افراد با استعداد به چشم نمی خورد ولی اکثر ویژگی های زیر در آنها به چشم می خورد:

هوشیاری غیر معمول، حتی در کودکی

یادگیری سریع؛ افکار را به سرعت در کنار هم قرار می دهد

حافظه بسیار عالی

واژگان غیر منتظره و ساختار جمله پیچیده نسبت به سن

تفکر پیچیده و انتزاعی و منطقی

اغلب در همان دوره پیش دبستانی مهارت های خواندن و نوشتن را خودش می اموزد

بسیار حساس

ایده آلیسم و عدالت گرا حتی از سنین پایین

توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی و بی عدالتی

دامنه توجه طولانی تر  و عالی

یادگیری مهارت ها با سرعت بالا و با کمترین میزان تمرین

حس کنجکاوی بالا

علاقه به انجام  و تجربه کارهای  مشکل

ارائه افکار و ایده های غیرمعمول

تمایل به سازماندهی / از طریق بازی ها و یا طرحواره های پیچیده

تصورات واضح (و همبازی خیالی در دوره سنی پیش دبستانی)

منبع: www.nagc.org