تلفن: 66570947

.

بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران ، بهترین کلینیک گفتار درمانی تهران

 به چند دلیل ما مدعی هستیم که جزو بهترین مرکز گفتار درمانی در تهران هستیم و در ادامه علت اینکه مرکز توانبخشی توانش لیست بهترین کلینک گفتار درمانی در تهران می باشد را بررسی خواهیم نمود:

نیروی انسانی :

یکی از مهمترین عوامل در ارائه  بهترین خدمات گفتاردرمانی و کاردرمانی در کلینیک توانش نیروی تحصیل و کرده و متخصص از بهنرین دانشگاه های ایران میباشد که این مرکز را را بعنوان بهترین مرکز گفتاردرمان در تهران برا سر زیان ها انداخته نیرویهای تحصیل کرده و آشنا به آخرین متدهای علمی که در عین توانمندی های علمی در کنار نیرو های با تجربه و قدیمی ترکیبی ار نیروی انسای بروز و با تجربه را در یک جا  حمع نموده تا این مرکز شایسته عنوان بهترین کلینیک گفتاردرمانی تهران باشد.

تعرفه های استاندارد:

بدون شک بحث هزینه گفتار درمانی و متناسب بودن آن آن با توان خانواده های ایرانی و همیطور منطبق بودن با تعرفه های اعلامی از طرف وزارت بهداشت این مرکز را به کلینیکی قابل اعتاد و همراه خانواده ها تبدیل نموده و این مرکز را شایسته عنوان بهترین مرکز گفتار درمان تهران می نماید