تلفن: 66570947

.

مشاوره تحصیلی ، مرکز مشاوره تحصیلی ، کلینیک مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

گذشته از اینکه بچه ها برای انجام تکالیف و وظایف به مشاور تحصیلی نیاز دارند، بچه ها ممکن است به جز برای تکلیف، برای دلایل دیگری به مشاوره نیاز داشته باشند مثلا کودکی ممکن است بدلیل اینکه مریض شده باشد از تکالیفش عقب مانده باشد یا ممکن است سرش شلوغ باشد نیاز به مشاوره تحصیلی داشته باشد.

برخی از کودکان نیز ممکن است به خاطر مسایل خارج از مدرسه (مانند مشکل و درگیری با دوستان یا مشکلات در خانه) به مرکز مشاور تحصیلی نیازمند شوند. بچه هایی نیز ممکن است  به دلیل مشکلات طلاق والدین و مسایل دیگر اغلب در انجام تکالیف دچار درگیری و کشمکش شوند. صحبت با مشاورتحصیلی ، معلمان مدرسه و … می تواند به این کودکان در رفع مشکلات تحصیلی کمک کند.

والدین و یا معلمان اولین کسانی هستند که تشخیص می دهند کودک به مرکز مشاور تحصیلی نیاز دارد.آن ها می توانند به شما در حل مسایلی که برایتان دشوار است به راهکار دهند و یا حتی عوامل آسیب زا را شناسایی کرده و در رفع عوامل آسیب زا به شما کمک کنند.

منبع: kidshealth.org