تلفن: 66570947

.

کاردرمانی در اختلالات حسی ، مرکز کاردرمانی در اختلالات حسی ، کلینیک کاردرمانی در اختلالات حسی

کاردرمانی در اختلالات حسی

با ارزیابی دقیق و بررسی حواس کودکان برنامه تعدیل حسی هدفمندی برای کودکانی با اختلالات حسی از جمله رفع تدافع لمسی، مشکلات تغذیه ای، رفع حساسیت شنیداری، بویایی، لامسه و اختلالات حس عمقی و نا امنی  جاذبه ای و .... تدوین و اجرا می گردد.مرکز درمانی توانش از جمله مراکز ارائه کاردرمانی در اختلالات حسی برای مراجعین میباشد