تلفن: 66570947

.

کاردرمانی ذهنی ، مرکز کاردرمانی ذهنی ، کلینیک کاردرمانی ذهنی ، مرکز تخصصی کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی

 

کار درمانی ذهنی به تقویت مهارتهای شناختی مانند توجه، حافظه، ادراک، تفکر انتزاعی، حل مسأله، دستور پذیری، تحمل کاری و اصلاح اختلالات رفتاری کودکان و تعمیم آنها به محیط بیرون می پردازد.

هدف از کار درمانی ذهنی کودکان بهبود توانمندیهای آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی و حضور فعال و توانای آنان در جامعه است. توانخواهان کلینیک توانبخشی توانش عموما کودکانی هستند که با تاخیر رشد ذهنی، اختلالات خاص یادگیری، اوتیسم و مشکلات رفتاری از خدمات مرکز کاردرمانی ذهنی توانش استفاده می کنند. از آنجائیکه ضایعات و محدودیتهای حرکتی  در کودکان کم توان ذهنی شایع است، کاردرمانان کلینیک کاردرمانی ذهنی توانش پس از ارزیابی اولیه تک تک کودکان و تعیین اهداف درمانی ویژه آنان خدمات زیر را بصورت فردی یا گروهی ارائه می نمایند : 

تقویت مهارتهای حرکتی (دویدن، پریدن از موانع، رد شدن و ...)

تقویت هماهنگی حرکتی وعملکرد دستها(قیچی کردن، نوشتن، کاربرد ابزارها و...)

آموزش مفاهیم اولیه جهت بهبود ارتباط و حضور اجتماعی (شناخت رنگها، اعضای بدن، ارتباط فردی و ....)

تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و ...)

تقویت مهارتهای روزمره زندگی (استقلال در دستشویی رفتن، غذا خوردن، لباس پوشیدن و ....)

تقویت و تسهیل مهارتهای رفتاری و سازگاری (آموزش رفتار اجتماعی، اصلاح رفتار، یکپارچگی حسی و ...).

تسهیل ارتباط موثر با محیط (تحمل کلاس، ارتباط با همسالان، رفع رفتارهای کلیشه ای و خودآزاری و ....)

اصلاح ضایعات حرکتی (بهبود تغییر شکلهای اندام، توصیه وسایل کمکی مثل صندلی مخصوص، اسپیلنت، واکر و ...)

.کلینیک کاردرمانی ذهنی توانش با مجرب ترین افراد و پیشرفته ترین امکانات ، جدید ترین روش های کاردرمانی ذهنی و تمرینات کاردرمانی ذهنی را ارائه میدهد.