تلفن: 66570947

.

کار درمانی جسمی ، کلینیک کاردرمانی ، مرکز کاردرمانی

کار درمانی جسمی

در بخش کاردرمانی جسمی با تکیه بر تکنیک های اصلاح پوسچر، تقویت عضلانی، کنترل رفلکس حرکتی و .... که همگی از تکنیک های موثر کاردرمانی جسمی می باشد، برای درمان کودکان دارای مشکلات حرکتی از جمله فلج مغزی، تاخیر حرکتی، اختلالات ژنتیک و ... بکار برده می شود.

 کلینیک توانبخشی توانش با جمعی از متخصصین کاردرمانی جسمی را در حرفه ایی ترین مرکز توانبخشی در منطقه مرکز نهران را گردآورده است.