تلفن: 66570947

.

کاردرمانی در اختلالات بینایی ، بهبود عملکرد سیستم بینایی ، مرکز کاردرمانی در اختلالات بینایی ، کلینیک کاردرمانی در اختلالات بینایی

کاردرمانی در اختلالات بینایی

مهدی جهانی مسئول فنی بخش دو کلینیک توانبخشی توانش

 

بهبود عملکرد سیستم بینایی

از میان حواس پنج¬گانه، حس بینایی در انسان مهمترین عامل درک و دریافت اطلاعات از محیط زندگی است. این حس نقش مهمی در تنظیم بسیاری از رفتارهای انسان از جمله رفتارهای مربوط به حرکت در محیط، جهت¬یابی و ادارک وضعیت را به عهده دارد. حدود 40 درصد از اطلاعاتی که از طریق حواس مختلف وارد مغز می¬شوند و در آنجا مورد پردازش قرار می¬گیرند، اطلاعات بينايي مي باشند.
بدلیل پیچیدگی سیستم بینایی،  تأثیر نقایص ادراک بینایی  بر زندگی روزمره انسان بسيار زياد است.
تعریف ادراک بینایی:
به آن دسته ازمهارتهای شناختی بینایی که اطلاعات بینایی رسیده از محیط را استخراج و سازماندهی کرده و این داده ها را با سایراطلاعات حسی واعمال شناختی سطوح بالاتر، هماهنگ می کنند، پردازش اطلاعات بینایی یا ادراک بینایی اطلاق می شود.
مشکلات عملکردی که ممکن است در نتیجه نقایص ادراک بینایی ایجاد شوند می¬توانند اشکالاتی در غذا خوردن، لباس پوشیدن، نوشتن، جایگذاری اشیاء، راه رفتن، تعادل و به طور کلی بسیاری فعالیتهای مربوط به استقلال عملکردی ایجاد کنند.
  • مداخلات کاردرمانی دراختلالات ادراک بینایی
  • مداخلات مربوط به اختلال در مهارتهای بینایی-فضایی visual-spatial
  • مداخلات مربوط به اختلال در مهارتهای تجزیه و تحلیل بینایی visual analysis
  • مداخلات مربوط به اختلال در مهارتهای یکپارچگی بینایی-حرکتی visual-motor integration
مناطق بينايي درمغز:
منطقه چشمي لوب پيشاني :
به نظر مي رسد كه اين منطقه، كنترل حركات ارادي چشم را در هنگام بررسي جميع نقاط يك شيء يا متن بر عهده دارد و مستقل از تحريكات بينايي عمل مي‌كند. تعقيب غير ارادي اجسام متحرك به وسيله چشم، مستلزم ارتباط ناحيه بينايي در قشر پس سری  با منطقه  چشمي لوب پیشانی مي باشد.
لوپ پس سري
ناحيه بينايي اوليه
اين قشر محل ختم پيامهاي بينايي مختلف از چشم است.
ناحيه بينايي ثانويه
عمل ناحيه بينايي ثانويه عبارتست از ارتباط دادن اطلاعات بينايي رسيده به ناحيه بينايي اوليه با تجربه هاي بينايي قبلي، در نتيجه شخص را قادر مي سازد تا آنچه را كه مي بيند، شناسايي و درك نمايد.
همچنین پژوهشگران معتقدند توانایی حرکات چشمی به مهارت درست خواندن دانش آموزان کمک می کند، در حالیکه دانش آموزان نارساخوانا در سامانه دیداری مشکلاتی دارند. بیشتر نارساخوان ها تثبیت دوچشمی
ناپایداری، به خصوص در نیمکرۀ چپ، نشان می دهند؛ بنابراین تمرکز دیداری ضعیفی دارند. بی ثباتی دوچشمی و ناپایداری ادراک دیداری نارساخوانان
باعث میشود تا حروفی را که سعی می کنند بخوانند، درهم ببینند .
اتاق بهبود عملکرد سیستم بینایی در کلینیک توانش با تجهیرات پیشرفته کامپیوتری در جهت افرایش توجه و تمرکز و نیز حرکات چشمی درالگوهای ادراک بینایی راه اندازی شده است.
برخی از اهداف درمانی این اتاق شامل:
  • ایجاد حرکات چشمی مثل Pursuit (تعقیب بینایی) و Saccadic (حرکات پرشی چشم)
  • بهبود درک بدنی  و شناخت اعضای بدن
  • بهبود ادراک بینایی
  • ایجاد درک عمق و کمک به راه رفتن کودکانی که به علت مشکلات بینایی در راه رفتن ضعف دارند
  • بهبود توجه و تمرکز
امید است در پیشرفت کودک دلبند شما مثمر ثمر واقع شود.