تلفن: 66570947

.

آزمون ها

لیست تست های موجود در مرکز توانبخشی توانش

ردیف

نوع تست

عنوان

محدوده سنی

چه چیزی را می سنجد؟

مدت زمان آزمون

1

تست های توجهی

 

CPT

 

 

3 سال به بالا

توجه پایدار، نقص توجه، تکانشکری، زمان واکنش

10 دقیقه

ART

7 تا 13

ارزیابی سطح توجه و تمرکز مداوم و پیوسته فرد

30 دقیقه

IVA

۶ سال به بالا و بزرگسالان

سنجش توجه مداوم، متمرکز، انتخابی، متوالی، تقسیم شده و تکانشگری

30 دقیقه

پرسشنامه کانرز

4 تا 6 سال

توجه بیش فعالی مشکلات رفتاری

30 دقیقه

2

تست های هوش

هوش کتل

8 تا 13 سال

اندازه گیری کلی هوش

 

وکسلر پیش دبستانی

4 تا 6 سال

سنجش کلی هوش در 10 حوزه مختلف در بخش کلامی و غیر کلامی

120 دقیقه

وکسلر کودکان

6 تا 16 سال

سنجش کلی هوش در 4 مقیاس کلامی، ادراک، سرعت پردازش وحافظه فعال

120 دقیقه

ریون رنگی

5 تا 9 سال

هوش

15 دقیقه

آزمون آدمک گودیناف

3 تا 13 سال

تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک

بدون محدودیت

4

تست های ادراک بینایی

TVPS

4 سال به بالا

تشخیص مهارتهای ادراک بینایی

45 دقیقه

5

آزمون فراستینگ

6 سال به بالا

ادراک بینایی

20 دقیقه

6

TVMI

4 تا 12 سال

تشخیص یکپارچگی بینایی حرکتی فرد

30 دقیقه

7

تست های حرکتی

برونسکی اوزتسکی BOT

5/4تا 16 سال

مهارت های ادراکی حرکتی

برونسکی اوزتسکی BOT

پرسشنامه ادینبرگ

 

 

ارزیابی دست برتری

 

20 دقیقه

 

 

 

 

8

آزمون های اوتیسم

ASQ

4 تا 11 سال- 12 تا 15 سال و 16 سال به بالا

تشخیص بهره کودکان در طیف اوتیسم

20 دقیقه

MCHAT

کودکان

تشخیص اینکه کودک اختلال اوتیسم دارد یا ندارد

10 دقیقه

9

تست های شخصیت

ترسیم نقاشی

5 سال به بالا

روانشناسی و بررسی ناخودآگاه

30 دقیقه

TAT

بزرگسال

کشف ابعاد درونی و پنهان شخصیت

120 دقیقه

10

اختلالات یادگیری و خواندن

آزمون تشخیص خواندن

دبستان

اختلالات خواندن

30 دقیقه

LDQ

5 تا 18 سال

تشخیص اختلالات یادگیری

20 دقیقه

11

آزمون حافظه

آزمون حافظه ریورمید

16 تا 89 سال

توانایی های حافظه بزرگسالان

30 دقیقه

12

خلاقیت

خلاقیت تورنس

7 سال به بالا

ارزیابی سطح خلاقیت کودک

30 دقیقه

13

آزمون های تشخیص اختلالات روانشناسی و روانپزشکی

CLINICAL Q

5 سال به بالا

ارزیابی اختلالات شناختی و روانشناختی بر اساس امواج مغزی فرد

30 دقیقه

پرسشنامه علایم مرضی کودکان(فرم والد و معلم)

5 تا 12 سال

تشخیص شایع ترین اختلالات روانپزشکی در کودکان از قبیل اسکیزوفرنی، ترس های مرضی، تیک های صوتی و...

20 دقیقه

CBCL

6 تا 18 سال

تشخیص وجود یا عدم وجود عارضه های بالینی روانپزشکی همچون اضطراب، افسردگی و ...

20 دقیقه

14

افسردگی

افسردگی کودکان

7 تا 17 ساله

سنجش وجود یا عدم وجود افسردگی یا در آستانه افسردگی بودن

20 دقیقه

15

تست شنیداری

آزمون وپمن

4 سال به بالا

تمیز شنیداری آواهای گفتاری زبان فارسی

10 دقیقه

16

آزمون مهارت های اجتماعی

مقیاس مهارت های اجتماعی (مثبت و منفی)

16 به بالا

تشخیص وجود یا عدم وجود مشکلات اجتماعی

20 دقیقه

17

 

ویسکانسین

بزرگسال

عملکرد لوب پیش پیشانی

45 دقیقه

18

 

برج لندن

 

 اندازه‌گیري کارکردهای اجرایی مغز، برنامه‌ریزي و

15 دقیقه

19

 

پرسشنامه هوش هیجانی کودک

3 تا 6 سال

ارزیابی مهارتهای هیجانی کودکان

20 دقیقه

20

 

آزمون استروپ

6 سال به بالا

تشخیص بیماران با ضایعه مغزی و بیماران روانپزشکی

5 دقیقه