تلفن: 66570947

.

دیگه میتونم فوتبال بازی کنم!

علی بخشی،یکی از کودکان مراجعه کننده به کلینیک بود که عاشق فوتبال بود!
خانواده او بارها تصمیم گرفته بودند که همراه با فرزند خود به یکی از کلینیک های توانبخشی مراجعه کنند اما علی رضایت نمیداد!
سرانجام پس از مشورت با مشاوران کلینیک توانش راه راضی کردن کودک بازیگوش خانواده بخشی پیداشد!
علی عاشق فوتبال بود و به بهانهاین که میتواند فوتبال بازی کند،راضی شد که به کلینیک برای کاردرمانی مراجعه کند.
بعد از یک دو ره 3 ماه او برای کلینیک م نامه ای نوشت.
قسمتی از نامه به این شرح است:
سلام.عمو مهدی!من علی هستم.دیگه میتونم فوتبال بازی کنم.یه توپ هم بابام برام خریده.......