تلفن: 66570947

.

گفتاردرمانی برای تأخیر در حرکت دهانی

مهارت‌های حرکتی دهان و دندان شامل حرکات لب، فک، زبان و گونه‌ها است. این ماهیچه‌ها برای خوردن، نوشیدن و گفتار مهم هستند. نمونه‌هایی از فعالیت‌های حرکتی دهان و دندان شامل نوشیدن با یک نی، جویدن و دمیدن در شیپور اسباب بازی است. کودکانی که در این زمینه مشکل دارند ممکن است در تحمل بافت‌های مختلف غذایی، نوشیدن با فنجان، مسواک زدن دندان با مشکل مواجه شوند و ممکن است دهان خود را با غذای بیش از حد پر کنند.