تلفن: 66570947

.

سایر دلایل لجبازی کودک چیست؟

چند دلیل احتمالی دیگر برای لجبازی کودک وجود دارد که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • عدم تمایل به پایان دادن به یک کار (ممکن است به دلیل مسائل حسی، وسواس یا عدم آمادگی برای پایان دادن به کار)
  • درک نادرست از نشانه‌های اجتماعی (علامت‌های کلامی و غیرکلامی که برای راهنمایی و تفهیم مکالمات با دیگران استفاده می‌شود. مثل زبان بدن، حجم صدا و…) و موقعیت‌های اجتماعی (لجبازی به این خاطر دیده می‌شود که کودک قادر به خواندن و درک نشانه‌های اجتماعی نیست که برای آن‌ها لازم است که کودک انعطاف‌پذیر باشد و یا رفتار یا وظیفه‌ای را تغییر می‌دهد).
  • یک کار برای او بیش‌ازحد دشوار باشد (این مسئله منجر به سرخوردگی او می‌شود که می‌تواند به صورت تسلیم شدن کودک از کار موردنظر و یا لجبازی کردن نسبت به آن دیده شود)
  • ممکن است حوصله و توجه کافی برای انجام یک کار را نداشته باشد (بنابراین ناامید می‌شود و ممکن است سرپیچی یا سرسختی از خود بروز دهد)

پس از درک دلایل لجبازی کودک – یک “چرا ” – ایجاد می‌شود، اینکه چرا کسی باید این رفتار را با روش خاصی کنترل و مدیریت کند.