تلفن: 66570947

.

کدام کودکان به کاردرمانی کودک نیاز دارند

 اگرچه تعداد زیادی از کودکان به طور طبیعی رشد می‌کنند و معمولاً مشکلات کمی دارند و برخی دیگر از کودکان با مشکلات متعددی از قبیل اختلالات جسمانی، اجتماعی یا شناختی مواجه هستند. ممکن است این مشکلات در زمان تولد وجود داشته باشند یا اینکه به علت شرایط زندگی کودک و اتفاقاتی که در طول زندگی او رخ می‌‌دهند از قبیل برخی از انواع آسیب ‌دیدگی‌ها ایجاد شود. نمونه‌هایی از مشکلات و اختلالات شایعی که کودکان با آن مواجه می‌شوند به شرح زیر می‌باشند:

 • نقایص مادرزادی یا برخی بیماری‌ها از قبیل مشکلات قلبی، اسپینا بیفیدا و شکاف کام
 • کاردرمانی کودکان برای مشکلات ارتوپدی از قبیل شکستگی استخوان یا ضربه تروماتیک به مغز یا ستون فقرات
 • کاردرمانی کودکان برای آرتروز جوانان
 • کاردرمانی کودکان برای سوختگی
 • کاردرمانی کودکان برای قطع عضو
 • کاردرمانی کودکان برای سرطان
 • کاردرمانی کودکان برای ام اس
 • کاردرمانی کودکان برای فلج مغزی
 • کاردرمانی کودکان برای اختلالات مربوط به پردازش حواس
 • کاردرمانی کودکان برای اختلالات یادگیری
 • کاردرمانی کودکان برای اوتیسم و سایر اختلالات رشد
 • کاردرمانی کودکان برای به تاخیر افتادن رشد
 • کاردرمانی کودکان برای مشکلات مربوط به سلامت ذهن و سلامت رفتاری از قبیل افسردگی، اضطراب و اختلال در عواطف و احساسات