تلفن: 66570947

.

ایجاد رژیم حسی و کمک به درمان بیش فعالی

کاردرمانی از تکنیک های مختلفی برای کمک به کودکان بیش فعال استفاده می کند که در توانش بعنوان کلینیک کاردرمانی بیش فعالی  اغلب روش ها استفاده میشوند.

هر کودکی که نیازهای حسی پیچیده ای داشته باشد، می تواند از یک “رژیم حسی” یا مجموعه ای از فعالیت های تجویز شده استفاده کند که به بدن او کمک می کند انواع درون داد های حسی مورد نیازش را بدست آورد پیش از آنکه انرژی او صرف یادگیری شود. این امر خصوصاً در مورد یادگیری تحصیلی صدق می کند.

کاردرمانگران برای طراحی یک رژیم حسی منحصر به فرد و متناسب با نیازهای خاص کودک، بهترین تجهیزات را دارند، اما شما می توانید برخی از قوانین کلی کاردرمانی بیش فعالی را برای طراحی مداخلات حسی موقت برای فرزند خود دنبال کنید. از طرف دیگر ، کار سنگین مثل هل دادن دیوار برای اکثر کودکانی که نیازهای حسی پیچیده دارند مفید است البته مهم نیست که در کدام انتهای طیف حسی قرار بگیرند. همچنین صندلی های جایگزین مانند توپ های ورزشی یا میز تحریر، می توانند به تأمین درن داد های فیزیکی دانش آموزان برای حضور بهتر در کلاس یا خانه کمک کنند. سایر اصلاحات کوچک مانند خرید لباس های بدون برچسب یا اجتناب از روشنایی فلورسنت در منزل، می تواند تفاوت زیادی در حفظ تعادل حسی کودک ایجاد کند.

موثر ترین درمان بیش فعالی و توانبخشی برای کودکان بیش فعال، کاردرمانی است