تلفن: 66570947

.

بازی درمانی در غرب تهران - مرکز بازی درمانی در غرب تهران - کلینیک بازی درمانی در غرب تهران - هزینه بازی درمانی درغرب تهران

بازی درمانی در غرب تهران

کلینیک بازی درمانی تانش در غرب تهران مفتخر است ، خود از بهترین مراکز بازی درمانی در غرب تهران معرفی کند . ما در کلینیک توانش سعی داریم با استفاده از بروزترین متود ها و روش های بازی درمانی بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم . 

آیا شما با بازی درمانی آشتایی دارید ؟ 

بازی درمانی نوعی درمان اولیه برای کودکان است .در بازی درمانی، درمانگر کودک را برای کشف وقایع زندگی تشویق می کند که ممکن است در شرایط فعلی او اثر داشته باشد این رفتار در درجه اول از طریق بازی و همچنین از طریق زبان ایفا می شود.

شما برای دسترسی به کلینیک بازی درمانی غرب تهران ما می توانید از انواع وسایل نقلیه مانند ، مترو ، اتوبوس ، و خودرو استفاده کنید . 

امیدواریم بتوانیم رضایت شما را جلب کنیم