تلفن: 66570947

.

چندین نوع لکنت زبان وجود دارد؟

 انوع لکنت زبان

لکنت رشد: این رایج ترین نوع لکنت زبان در کودکان است. وقتی کودک بین 2 تا 5 سالگی است اتفاق می افتد. ممکن است گفتار و رشد زبان کودک از آنچه او نیاز دارد یا می خواهد بگوید عقب مانده باشد اتفاق بیفتد.برای درمان لکنت در کودکان با ما تماس بگیرید

لکنت عصبی : لکنت عصبی ممکن است بعد از سکته مغزی یا آسیب دیدگی مغز اتفاق بیفتد. این اتفاق وقتی می افتد که بین سیگنال های مغزی و اعصاب و عضلات درگیر در گفتار وجود دارد.

لکنت روانی: لکنت روانی چندان رایج نیست و ممکن است بعد از آسیب های عاطفی اتفاق بیفتد. یا ممکن است در کنار مشکلات تفکر یا استدلال اتفاق بیفتد.