تلفن: 66570947

.

درمان تلفظ در مشکلات گفتاری

  • برای کسانی که دچار خطای صوتی یا جایگزینی صدایی هستند که جزئی از یک دسته کامل صداها نیست
  • کسانی که بیش از یک خطای تلفظی دارند
  • کسانی که علاوه بر خطاهای واجی، دارای خطاهای تلفظی نیز هستند
  • این مستقیم‌ترین نوع درمانی است که باید انجام شود:
  • هر چیزی که برای درمان تلفظ نیاز دارید را به شما می‌دهد
  • با صداهای مجزا شروع می‌کند، سپس هجاهای بی معنی، کلمات تکی، عبارات، جملات، تمرین‌های مکالمه‌ای ساختاری، مکالمه بدون ساختار