تلفن: 66570947

.

گفتاردرمانی برای زبان عمل‌گرایی اجتماعی

فردی که دارای مشکلات عملی است ممکن است: در حین مکالمات چیزهای نامناسب یا نامربوطی بگوید، داستان‌ها را به روشی ناهماهنگ بگوید یا تنوع بسیار کمی در استفاده از زبان داشته باشد. این مسئله برای کودکانی که فقط در موارد معینی دچار مشکلات عملی هستند، عادی است. اما اگر این مشکلات در استفاده از زبان اجتماعی اغلب اتفاق می‌افتد و با توجه به سن کودک نامناسب به نظر می‌رسد، ممکن است یک اختلال عمل‌گرایی وجود داشته باشد. اختلالات عمل‌گرایی اغلب با سایر مشکلات زبان مانند توسعه واژگان یا گرامر همراه است. مشکلات عمل‌گرایی می‌تواند پذیرش اجتماعی فرد را پایین بیاورد. همسن و سالان کودک ممکن است از مکالمه با فردی که دارای یک اختلال عمل‌گرایی است، خودداری کنند.