تلفن: 66570947

.

مزایای کاردرمانی کودکان بیش فعال

کاردرمانی کودکان بیش فعال یکی از راهکارهای موثر در بهبود شرایط این کودکان است، زیرا بر بهبود توانایی آنها در تنظیم پاسخ های حسی و حرکتی تمرکز دارد که می تواند به کاهش بیش فعالی و افزایش توجه و تمرکز کمک کند.

توانبخشی کودکان بیش‌فعال ممکن است شامل یک سری روش‌ها و استراتژی‌هایی باشد که به کودک در کنترل حرکتی و بیش‌فعالی‌هایش کمک کند و به وی در ایجاد تمرکز و توجه بهتر کمک کند. درمان بیش‌فعالی به‌طور معمول شامل ترکیبی از مداخله‌های رفتاری، آموزشی و در صورت لزوم مداخله دارویی است.

کاردرمانی می تواند به عنوان یک درمان مستقل برای بیش فعالی استفاده شود، اما اغلب در ترکیب با سایر روش های درمانی استفاده می شود. این به این دلیل است که بیش فعالی یک وضعیت پیچیده است که می‌تواند دلایل زمینه‌ای متعددی داشته باشد و اغلب برای پرداختن به تمام جنبه‌های این بیماری، یک رویکرد چند رشته‌ای ضروری است.

کاردرمانی مزایای زیادی برای کودکان بیش فعال دارد. برخی از مزایای کلیدی عبارتند از:

بهبود توجه و تمرکز: کاردرمانی می تواند به کودکان کمک کند توانایی توجه و تمرکز خود را بهبود بخشند که می تواند به موفقیت آنها در مدرسه و سایر فعالیت ها کمک کند.

خودتنظیمی بهتر: کاردرمانی می تواند به کودکان کمک کند مهارت های خودتنظیمی بهتری را توسعه دهند، که می تواند به آنها کمک کند تا احساسات و رفتارهای خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.

افزایش مهارت‌های اجتماعی: کاردرمانی می‌تواند به کودکان در بهبود مهارت‌های اجتماعی، از جمله توانایی آنها در برقراری ارتباط، تعامل با دیگران و دوست‌یابی کمک کند.

افزایش آمادگی جسمانی: کاردرمانی می تواند به کودکان کمک کند تا آمادگی جسمانی و هماهنگی خود را بهبود بخشند، که می تواند به آنها کمک کند در ورزش و سایر فعالیت های بدنی شرکت کنند.

عزت نفس بالاتر: کاردرمانی می تواند به کودکان کمک کند احساس موفقیت و غرور در توانایی های خود داشته باشند که می تواند عزت نفس و اعتماد به نفس آنها را افزایش دهد.

به طور کلی، کاردرمانی می‌تواند ابزار ارزشمندی برای کمک به کودکان بیش‌فعال باشد تا مهارت‌هایی را که برای موفقیت در مدرسه، خانه و زندگی نیاز دارند، توسعه دهند.

کاردرمانی از تکنیک های مختلفی برای کمک به کودکان بیش فعال استفاده می کند که در توانش بعنوان کلینیک کاردرمانی بیش فعالی  اغلب روش ها استفاده میشوند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درمان بیش فعالی به مقاله کامل در زمینه  توانبخشی کودکان بیش فعال مراجعه نمایید