تلفن: 66570947

.

خط مشی

مرکز توانبخشی و توانمندسازی عصبی توانش در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به مراجعین محترم با پشتوانه محکم علمی و تجربه و با بهره گیری  از اساتید و کارشناسان و درمانگران مجرب و کارآزموده و تکیه به یاری پرسنل وفادار و خیرین عزیز ، همسو با اهداف و قوانین کلینیک و استفاده از الگوی نظام مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای خاص کار درمانی رئوس خط مشی کیفیت را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 افزایش سطح کمی و کیفی خدمات 

 افزایش سطح آموزش و دانش پرسنل و والدین محترم

 فرهنگ سازی در جامعه نسبت به بهبود نگرش مردم در مواجهه بامراجع 

 افزایش سطح رضایت مراجع و خانواده های محترم از عملکرد مرکز