تلفن: 66570947

.

بازی درمانی در شمال تهران - کلینیک بازی درمانی در شمال تهران - مرکز بازی درمانی در شمال تهران - هزینه بازی درمانی در شمال تهران

بازی درمانی در شمال تهران

تیم تخصصی توانش در کلینیک بازی درمانی شمال تهران آماده ارائه خدمات هستند . می توان گفت که کلینیک شمال تهران توانش از بهترین کلینیک های موجود در تهران است . 

ما در کلینیک توانش بروزترین روش ها و متود های بازی درمانی را استفاده می کنیم . هدف اصلی ما در کلینیک توانش جلب رضایت شما مراجعه کنندگان است . 

ممکن است شما با بازی درمانی آشنایی نداشته باشید . اما بازی درمانی تعریف سختی ندارد و بسیار ساده نیز هست . 

بازی درمانی نوعی درمان اولیه برای کودکان است .در بازی درمانی، درمانگر کودک را برای کشف وقایع زندگی تشویق می کند که ممکن است در شرایط فعلی او اثر داشته باشد این رفتار در درجه اول از طریق بازی و همچنین از طریق زبان ایفا می شود 

شما برای رسیدن به کلینیک ما می توانید از مترو ، اتوبوس و خودرو استفاده کنید .