تلفن: 66570947

.

ورزش­های ایروبیک یا تمرین­های مقاومتی درکودکان

این مورد ممکن است باعث غافلگیری شما شود، ولی تحقیقات نشان داده‌­اند که تمرین­های مقاومتی و ورزش­های ایروبیک واقعاً می­توانند باعث قوی­­تر شدن مغز شما شوند! بعضی درمانگرهای متخصص از این عمل به عنوان یک امتیاز برای تشویق بیماران خود به فعالیت­های فیزیکی برای سلامت بدن و مغز، استفاده می­کنند.